Our territory Nosso território

Satellite image of our territory. 24.09.2019, Djudjékô, Brazil.

Imagem de satélite do nosso territorio. 24.09.2019, Djudjê-kô, Brasil.

Ja ne kubê gwaj ba nhõ… gwaj ami kukam ajkamama ne ami nêje aptàn amim pyka ja pytà.
Gwaj ba nhõ pyka na ja, ja kadjwynhbê ne gwaj ba kikre me, gwaj ba nhõ myjja.
Gwaj axikôt ba kaben ne amim amy…
Kubē ne arãri kaben gwaj kuma,
Ē… gàtek, akamren, apaxê, dja gwaj ankukam ajkam ama ne amim gwaj ba nhõ ja nêje aptà…